Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pamin, Jerzy; Mucha, Marzena

Analiza MES wybranych zagadnień wyboczenia konstrukcji

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy FE analysis of selected problems of structural buckling
Tytuł źródła Wybrane zastosowania metod obliczeniowych w inżynierii lądowej
Redaktor źródła Słoński, Marek
Współtwórca źródła Cecot, Witold [red. prow.]
Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 7-26
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 25-26
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66531-89-5
Uwagi Inf. na okł. i s. tyt.: 75 lat Wydziału Inżynierii Lądowej
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza MES wybranych zagadnień wyboczenia konstrukcji = FE analysis of selected problems of structural buckling / Jerzy Pamin, Marzena Mucha // W: Wybrane zastosowania metod obliczeniowych w inżynierii ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe MES, wyboczenie, analiza nieliniowa, imperfekcje

FEM, buckling, nonlinear analysis, imperfections
Abstrakt
W pracy zajęto się analizą trzech wybranych zagadnień utraty stateczności przez wyboczenie metodą elementów skończonych. Najpierw przedstawiono krótki przegląd literatury przedmiotu i omówiono ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/