Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Barczewski, Mateusz; Malarz, Katarzyna; Mrozek-Wilczkiewicz, Anna

The effect of glycerin content in sodium alginate/Poly(vinyl alcohol)-based hydrogels for wound dressing application

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 22, Iss. 21, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-18]
Liczba stron 18
Oznaczenia ref./art. 12022
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-18
Bibliografia (liczba pozycji) 58
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1661-6596
Uwagi Special Issue: Novel Biomaterials for Wound Healing
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ijms222112022
Opis bibliograficzny
The effect of glycerin content in sodium alginate/Poly(vinyl alcohol)-based hydrogels for wound dressing application / Katarzyna Bialik-Wąs, Klaudia Pluta, Dagmara Malina, Mateusz Barczewski, Katarzyna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wound dressings, sodium alginate/poly(vinyl alcohol) matrices, hydrogels, glycerin
Abstrakt
The impact of different amounts of glycerin, which was used in the system of sodium alginate/poly(vinyl alcohol) (SA/PVA) hydrogel materials on the properties, such as gel fraction, swelling ability, degradation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/