Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Charciarek, Marcin

Przemiany technologii w polskiej architekturze betonowej 2008-2018

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Technology changes in polish concrete architecture 2008-2018
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Monografie Technologii Betonu : XI Konferencja Dni Betonu, Wisła 11-13 października 2021
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Producentów Cementu
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 75-88
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 87-88
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-61331-41-4
Uwagi Data wyd. wg daty konf.
Nazwa konferencji XI Konferencja Dni Betonu : Tradycja i Nowoczesność
Miejsce konferencji Wisła
Data konferencji 11-13.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przemiany technologii w polskiej architekturze betonowej 2008-2018 = Technology changes in polish concrete architecture 2008-2018 / Marcin Charciarek // W: Monografie Technologii Betonu : XI Konferencja ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe beton, architektura, technologie
Abstrakt
Beton jest materiałem, który powstaje w procesie technologicznym – stąd rodzą się pytania o jego specyfikę i szczegółowe rozwiązania. Architekt powinien ten proces przewidzieć, wręcz go zaprojektować, ... więcej

Concrete is a matter that is created through a technological process—which gives rise to the questions about its specificity and detailed solutions. The architect should be able to foresee this process, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/