Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardowski, Grzegorz

Predestynacja prefabrykacji betonowej do zjawiska rytmu – elementu kreacji formy architektonicznej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Predestination of concrete prefabrication for the phenomenon of rhythm – an element of architectural form creation
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Monografie Technologii Betonu : XI Konferencja Dni Betonu, Wisła 11-13 października 2021
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Producentów Cementu
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 843-853
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 853
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-61331-41-4
Uwagi Data wyd. wg daty konf.
Nazwa konferencji XI Konferencja Dni Betonu : Tradycja i Nowoczesność
Miejsce konferencji Wisła
Data konferencji 11-13.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Predestynacja prefabrykacji betonowej do zjawiska rytmu – elementu kreacji formy architektonicznej = Predestination of concrete prefabrication for the phenomenon of rhythm – an element of architectural ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura betonowa, prefabrykacja, architektura monumentalna
Abstrakt
Opracowanie odnosi się do korelacji, jakie występują między zjawiskiem prefabrykacji architektury betonowej w dobie ponowoczesności, a zjawiskiem rytmu – elementu kompozycji w kreacji formy architektonicznej ... więcej

The study refers to the correlations that occur between the phenomenon of prefabrication of concrete architecture in the post-modern era, and the phenomenon of rhythm – an element of composition in the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/