Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kugiel-Abuhasna, Izabela

Jeśli wszedłeś między wrony… Autorska prezentacja koncepcji „Studiologii. Podręcznika polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1”

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu When in Rome do as the Romans do. Presentation of the original concept of "Studiologia. A handbook of scientific Polish for foreigners at B1 level"
Tytuł źródła Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 5
Redaktor źródła Kubicka, Emilia; Berend, Małgorzata; Walkiewicz, Aleksandra
Miejsce wydania Toruń
Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 199-209
Bibliografia (na str.) 207-209
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-231-4367-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Jeśli wszedłeś między wrony… Autorska prezentacja koncepcji „Studiologii. Podręcznika polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1” / Izabela Kugiel-Abuhasna // W: Nowe perspektywy ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polski język naukowy, umiejętności akademickie, CLIL, nauczanie strategiczne

Polish scientific language, academic skills, CLIL, strategic learning

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/