Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kugiel-Abuhasna, Izabela

Tekst naukowy pod glottodydaktyczną lupą. O potrzebie polskiej Academic Word List

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Scientific text under the magnifying glass. The need for Polish Academic Word List
Tytuł źródła Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. T. 3
Redaktor źródła Rzeszutko, Małgorzata; Maliszewski, Bartłomiej
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data wydania 2021
Język polski
Seria/Czasopismo Język, Kultura, Społeczeństwo
Zakres stron 295-304
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 302-304
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-227-9480-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Tekst naukowy pod glottodydaktyczną lupą. O potrzebie polskiej Academic Word List / Izabela Kugiel-Abuhasna // W: Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Małgorzata Rzeszutko, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nauczanie / uczenie się języka polskiego do celów akademickich, Lista Wyrazów Akademickich, tekst naukowy

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/