Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Plesiński, Karol; Suder, Kamil; Radecki-Pawlik, Artur

Wpływ zapór przeciwrumowiskowych na osady korytowe potoku Tenczyńskiego

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Impact of check dams on the bed sediment at the Tenczyński Stream
Tytuł źródła Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70 rocznicę urodzin i w 47 rocznicę pracy naukowej
Redaktor źródła Gorczyca, Elżbieta; Michno, Anna; Święchowicz , Jolanta
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 397-412
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 411-412
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-64089-72-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ zapór przeciwrumowiskowych na osady korytowe potoku Tenczyńskiego = Impact of check dams on the bed sediment at the Tenczyński Stream / Karol Plesiński, Kamil Suder, Artur Radecki-Pawlik // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zapory przeciwrumowiskowe, potok gorski, osady korytowe

check dam, bed sediment, granulometric parameters, pebbles shape, Tenczyński Stream

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/