Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Projektowanie parków zabytkowych – kompozycja, wartości kulturowe, programy funkcjonalne i wyposażenie

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego
Redaktor źródła Wieczorek, Iwona
Miejsce wydania Łódź
Wydawca Wydaw. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 75-94
Bibliografia (na str.) 164-172
ISBN 978-83-956421-3-5
Uwagi Data wyd. przejęta ze str. NIST
Na okł.: Przyszłość, Rozwój, Samorząd
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Projektowanie parków zabytkowych – kompozycja, wartości kulturowe, programy funkcjonalne i wyposażenie / Agata Zachariasz // W: Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek ... więcej

tematyka
punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/