Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pluciński, Piotr; Jaśkowiec, Jan; Wójtowicz, Maciej

Three-dimensional bending analysis of multi-layered orthotropic plates by two-dimensional numerical model

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 22, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 6959
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-16
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Modeling and Analysis of Static, Dynamic, and Thermal Behavior of Shell, Plate, and Beam Structures
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14226959
Opis bibliograficzny
Three-dimensional bending analysis of multi-layered orthotropic plates by two-dimensional numerical model / Piotr Pluciński, Jan Jaśkowiec, Maciej Wójtowicz // Materials [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe multi-layered plate, three-dimensional modelling, FEM23, postprocessing
Abstrakt
The paper presents effective numerical modelling of multi-layered plates with orthotropic properties. The method called the FEM23 is employed to construct the numerical model. The approach enables a full ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/