Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pławecka, K.; Figiela, B.; Grela, A.; Buczkowska, K. E.

Geopolymers based on plasma incineration waste as a material for circular economy

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Data wydania 2021
Język angielski
Numeracja Vol. 942
Typ nośnika online
Liczba stron 12
Zakres stron [1-12]
Oznaczenia ref./art. 012008
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-12
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1755-1315
Nazwa konferencji XXI Conference of PhD Students and Young Scientists "Interdisciplinary topics in mining and geology" (CPSYS 2021)
Miejsce konferencji Wroclaw, Poland (konferencja online)
Data konferencji 23-25.06.2021
DOI 10.1088/1755-1315/942/1/012008
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Geopolymers based on plasma incineration waste as a material for circular economy / K. Pławecka, B. Figiela, A. Grela, K. E. Buczkowska // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe plasma incineration waste, mechanical properties, geopolymer mortar, fly ash
Abstrakt
Plasma waste treatment technology is one of the promising methods of reducing problematic waste, but the technology itself creates other kinds of waste that must be effectively used to recognize this technology ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/