Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grela, A.; Łach, M.; Korniejenko, K.; Mierzwiński, D.; Bajda, T.; Hebda, M.; Figiela, B.

Management of mining wastes through their transformation into useful sorbent

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Data wydania 2021
Język angielski
Numeracja Vol. 942
Typ nośnika online
Liczba stron 7
Zakres stron [1-7]
Oznaczenia ref./art. 012007
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 6-7
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1755-1315
Nazwa konferencji XXI Conference of PhD Students and Young Scientists "Interdisciplinary topics in mining and geology" (CPSYS 2021)
Miejsce konferencji Wroclaw, Poland (konferencja online)
Data konferencji 23-25.06.2021
DOI 10.1088/1755-1315/942/1/012007
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Management of mining wastes through their transformation into useful sorbent / A. Grela, M. Łach, K. Korniejenko, D. Mierzwiński, T. Bajda, M. Hebda, B. Figiela // IOP Conference Series: Earth and Environmental ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe mining wastes, sorbents, circular economy
Abstrakt
Every year a few hundred million or so tons of industrial waste are generated all over Europe. A considerable share is attributable to exploratory wastes from the mining sector and combustion byproducts. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/