Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kazimierczuk, Katarzyna; Pikies, Jerzy; Ríos-Gutiérrez, Mar

A comprehensive experimental and theoretical study on the [{(η5-C5H5)2Zr[P(µ-PNEt2)2P(NEt2)2P]}]2O crystalline system

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 26, Iss. 23
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 7282
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 46
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Section: Organic Chemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/molecules26237282
Opis bibliograficzny
A comprehensive experimental and theoretical study on the [{(η5-C5H5)2Zr[P(µ-PNEt2)2P(NEt2)2P]}]2O crystalline system / Agnieszka Łapczuk-Krygier, Katarzyna Kazimierczuk, Jerzy Pikies, Mar Ríos-Gutiérrez ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe X-ray crystal structure, zirconocene, phosphetane, ELF, QTAIM
Abstrakt
The structure of tetraphosphetane zirconium complex C52H100N8OP10Zr21 was determined by single crystal X-ray diffraction analysis. The crystal belongs to the monoclinic system, space group P21/c, with ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/