Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48629)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (22261)
    Materiały konferencyjne (22460)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Głąb, Magdalena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Krzan, Marcel; Tyliszczak, Bożena

Physicochemical characteristics of chitosan-based hydrogels modified with equisetum arvense L. (Horsetail) extract in view of their usefulness as innovative dressing materials

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 24, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 7533
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 44
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Hydrogels and Their Biomedical Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14247533
Opis bibliograficzny
Physicochemical characteristics of chitosan-based hydrogels modified with equisetum arvense L. (Horsetail) extract in view of their usefulness as innovative dressing materials / Magdalena Głąb, Anna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydrogel dressings, Equisetum arvense L. (horsetail) extract, sorption capacity, wettability, percentage elongation
Abstrakt
This work focused on obtaining and characterizing hydrogels with their potential application as dressing materials for chronic wounds. The research included synthesizing chitosan-based hydrogels modified ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/