Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49853)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22836)
    Materiały konferencyjne (22298)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szczecina, Michał; Winnicki, Andrzej

Rational choice of reinforcement of reinforced concrete frame corners subjected to opening bending moment

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 12
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-33]
Liczba stron 33
Oznaczenia ref./art. 3438
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 31-33
Bibliografia (liczba pozycji) 58
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14123438
Opis bibliograficzny
Rational choice of reinforcement of reinforced concrete frame corners subjected to opening bending moment / Michał Szczecina, Andrzej Winnicki // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 14, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe concrete, material model, concrete damaged plasticity model, opening bending moment, reinforced concrete frame corners, strut-and-tie method, FEM, Abaqus
Abstrakt
This paper discusses a choice of the most rational reinforcement details for frame corners subjected to opening bending moment. Frame corners formed from elements of both the same and different cross section ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP The paper is supported by the program of the Minister of Science and Higher Education under the name: Regional Initiative of Excellence in 2019–2022 project number 025/RID/2018/19
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/