Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stojadinovic, Slavenko M.; Majstorovic, Vidosav D.; Gąska, Adam; Sładek, Jerzy; Durakbasa, Numan M.

Development of a coordinate measuring machine - based inspection planning system for industry 4.0

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Applied Sciences
Numeracja Vol. 11, Iss. 18, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-18]
Liczba stron 18
Oznaczenia ref./art. 8411
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 17-18
Bibliografia (liczba pozycji) 35
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2076-3417
Uwagi Special Issue: New Trends in Manufacturing Metrology
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/app11188411
Opis bibliograficzny
Development of a coordinate measuring machine - based inspection planning system for industry 4.0 / Slavenko M. Stojadinovic, Vidosav D. Majstorovic, Adam Gąska, Jerzy Sładek, Numan M. Durakbasa // Applied ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe manufacturing metrology, industry 4.0, STEP-NC, inspection planning, CMM
Abstrakt
Industry 4.0 represents a new paradigm which creates new requirements in the area of manufacturing and manufacturing metrology such as to reduce the cost of product, flexibility, mass customization, quality ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.838
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP The presented research was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia under Grant No. 451-03-9/2021-14/200105
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/