Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Słowiński, Kamil; Piekarczyk, Marek; Mateusz, Król

Verification of the cylindrical tank shell stability using the stress design and the MNA-LBA procedure

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Weryfikacja stateczności płaszcza zbiornika cylindrycznego z wykorzystaniem podejścia naprężeniowego oraz procedury MNA-LBA
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 118, Iss. 1
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 2021/021
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2353-737X
Uwagi Sekcja: Civil Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37705/TechTrans/e2021021
Opis bibliograficzny
Verification of the cylindrical tank shell stability using the stress design and the MNA-LBA procedure / Kamil Słowiński, Marek Piekarczyk, Mateusz Król // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe MNA - LBA procedure, steel tank, buckling, plastic colapse, wind load

procedura MNA-LBA, zbiornik stalowy, wyboczenie, zniszczenie plastyczne, obciążenie wiatrem
Abstrakt
The article presents the course and results of the procedure for verifying the stability of the cylindrical shell of an oil tank with a floating roof, under wind load. Two dimensioning methods recommended ... więcej

W artykule przedstawiono przebieg i rezultaty procedury weryfikacji stateczności płaszcza zbiornika cylindrycznego na ropę naftową, z dachem pływającym, obciążonego wiatrem. Wykorzystano dwie z ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/