Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ziobro, Anna

Centrum miasta – centrum w sieci

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy City centre – the centre in the network
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 48
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 207-217
Oznaczenie ilustracji plany, rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 216-217
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135414
Opis bibliograficzny
Centrum miasta – centrum w sieci = City centre – the centre in the network / Anna Ziobro // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files [Dokument elektroniczny]. – 2020, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe centrum, ośrodek usługowy, policentryzm, przestrzenie przepływu, subcentrum, śródmieście

centre, service centre, polycentricity, spaces of flows, subcentre, downtown area
Abstrakt
Pojęcie centrum cechuje pluralizm semantyczny, gdyż nawet w dyscyplinie naukowej architektury i urbanistyki znaczenie uzależnione jest od skali ujęcia zagadnienia. Autorka odwołuje się do badań ... więcej

The notion of the centre is characterised by semantic pluralism, as its meaning is dependent on the scale from which we view a given subject, even in the discipline of architecture and urban planning. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/