Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwaszczuk, Aleksander; Wojciechowski, Andrzej

Zagospodarowanie wyeksploatowanych akcesoriów medycznych podczas pandemii

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Management of used medical accessories during a pandemic
Tytuł źródła Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w warunkach kryzysu pandemicznego : monografia
Redaktor źródła Okręglicka, Małgorzata; Korombel, Anna; Lemańska-Majdzik, Anna
Współtwórca źródła Politechnika Częstochowska [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Częstochowa
Wydawca Wydaw. Politechniki Częstochowskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Częstochowska
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 240–253
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 252-253
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7193-806-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zagospodarowanie wyeksploatowanych akcesoriów medycznych podczas pandemii / Aleksander Iwaszczuk, Andrzej Wojciechowski // W: Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w warunkach kryzysu ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [070923] Teoria decyzji
[070900] Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
[070000] Organizacja i zarządzanie
Słowa kluczowe maski, pandemia COVID-19, rękawice, utylizacja, wpływ na środowisko

masks, COVID-19 pandemic, gloves, disposal, environmental impact
Abstrakt
Pandemia COVID-19 stała się ogromnym wyzwaniem dla ludzkości i gospodarki światowej. Ludzie stracili zdrowie, życie oraz dochody. Ucierpiała też gospodarka – zerwano łańcuchy dostaw, a wiele ... więcej

The COVID-19 pandemic has become a huge challenge for humanity and the global economy. People lost health, life and income. The economy has also suffered – supply chains have been broken and many companies ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.6
Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/