Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mielnik, Anna; Kozłowski, Tomasz

Minimalizm – w obronie istoty architektury

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Minimalism – in defense of the essence of architecture
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 49
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 269-281
Bibliografia (na str.) 280-281
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2021.138715
Opis bibliograficzny
Minimalizm – w obronie istoty architektury = Minimalism – in defense of the essence of architecture / Anna Mielnik, Tomasz Kozłowski // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640900] Teoria architektury
Słowa kluczowe nurt minimalistyczny w architekturze, deestetyzacja, piękno, utrata autonomii architektury, poszukiwanie esencji architektury

minimalist trend in architecture, deaesthetization, beauty, loss of autonomy of architecture, search for essence of architecture
Abstrakt
Dzisiejszy świat boryka się z problemami wzrostu populacji, migracji, komunikacji, infrastruktury, zmian klimatu, kryzysów ekonomicznych, pandemicznych, które budzą duży niepokój o przyszłość. ... więcej

Today’s world is struggling with problems of population growth, migration, communication, infrastructure, climate change, economic and pandemic crises — which create a strong uncertainty about the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/