Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22838)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1266)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kochel, Laura; Zieliński, Miłosz

Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Green areas and recreational and leisure potential on the example of Krakow
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 49
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 47-78
Oznaczenie ilustracji mapy, tab.
Bibliografia (na str.) 77-78
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2021.138703
Opis bibliograficzny
Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa = Green areas and recreational and leisure potential on the example of Krakow / Laura Kochel, Miłosz Zieliński // Teka Komisji ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dostępność, tereny rekreacji i wypoczynku, tereny zieleni, zieleń dostępna

accessibility, recreational and leisure areas, green areas, available green space
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki planowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w kontekście terenów zieleni. W pracy przeanalizowano wskaźniki urbanistyczne dotyczące terenów sportowo-rekreacyjnych ... więcej

The paper focuses on the issue of the planning of recreational and leisure areas in the context of green spaces in the city. The study examines urban indicators created for sporting and recreational spaces ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /






© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/