Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49816)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22817)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozłowski, Tomasz; Początko, Marek

O monumentalizmie – problem stylu i stylowości w architekturze

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy On monumentalism – the problem of style and stylishness in architecture
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 49
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 237-248
Bibliografia (na str.) 248
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2021.138713
Opis bibliograficzny
O monumentalizmie – problem stylu i stylowości w architekturze = On monumentalism – the problem of style and stylishness in architecture / Tomasz Kozłowski, Marek Początko // Teka Komisji Urbanistyki ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe styl, style architektoniczne, styl monumentalny, współczesna architektura monumentalna

style, architectural styles, monumental style, contemporary monumental architecture
Abstrakt
Wydaje się, że architektura jest sposobem zapamiętywania wydarzeń, ludzi, obyczajów, przez co staje się magazynem przeszłości dla przyszłości, elementem kultury. Tradycja architektury wykształciła ... więcej

Architecture seems to be a way of memorizing events, people, customs, thus becoming a storehouse of the past for the future, an element of culture. The architectural tradition has developed a range of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/