Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Forum architektury krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka

typ: książka

 

Redaktor Ozimek, Agnieszka, Sykta, Izabela
Współtwórca Środulska-Wielgus, Jadwiga [red. prow.]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Liczba stron 333
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, rys., schem., tab., wykr.
ISBN 978-83-67188-03-6
Uwagi Streszcz., Summ. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Forum architektury krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka [Dokument elektroniczny] / pod red. Agnieszki Ozimek, Izabeli Sykty. – Kraków : Wydaw. PK, 2021. – 333 s. : fot., mapy, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[631535] Obiekty małej architektury
[112100] Dydaktyka
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[110000] Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie
[630000] Budownictwo
[662700] Zieleń miejska
[660000] Gospodarka komunalna
Słowa kluczowe
inteligentne miasto, inteligentny transport, krajobraz miasta, weteranizacja drzew, sędziwe drzewa, bioróżnorodność, zabytki, aleje, dom, niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, zabudowa pośrednia, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/