Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

O projekcie rewaloryzacji parku pałacowego w Kościelcu w Chrzanowie i potencjalnych zagrożeniach genius loci

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy On the restoration design of the palace park in Kościelec in Chrzanów and potential threats to the genius loci
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 49
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 419-448
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany
Bibliografia (na str.) 446-448
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0079-3450
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2021.138725
Opis bibliograficzny
O projekcie rewaloryzacji parku pałacowego w Kościelcu w Chrzanowie i potencjalnych zagrożeniach genius loci = On the restoration design of the palace park in Kościelec in Chrzanów and potential threats ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640000] Architektura
[133100] Zabytkoznawstwo. Konserwatorstwo. Ochrona zabytków
[130000] Nauka o sztuce. Sztuka
Słowa kluczowe krajobraz rezydencjonalny, zabytkowy park, restauracja, sacrum, krajobraz dźwiękowy, współczesne zagrożenia

mansion landscape, historic park, restoration, sacred, soundscape, contemporary threats
Abstrakt
W artykule przedstawiono zespół pałacowo-parkowy w Kościelcu, obecnie dzielnicy Chrzanowa, i składające się na jego genius loci wartości materialne i niematerialne, w tym różne formy sacrum tu ... więcej

This paper presents the palace and park complex in Kościelec, which is currently a district of Chrzanów, and the tangible and intangible values that make up its genius loci, including various forms of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Liczba arkuszy 3
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/