Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47350)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (21685)
    Materiały konferencyjne (22673)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ozimek, Agnieszka

„Wariaci rządzą domem wariatów” – o nauczaniu technologii cyfrowych w architekturze krajobrazu

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy "The inmates are running the asylum" – about teaching digital technology in landscape architecture
Tytuł źródła Forum architektury krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka
Redaktor źródła Ozimek, Agnieszka; Sykta, Izabela
Współtwórca źródła Środulska-Wielgus, Jadwiga [red. prow.]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 269-286
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 285-286
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-67188-03-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
„Wariaci rządzą domem wariatów” – o nauczaniu technologii cyfrowych w architekturze krajobrazu = "The inmates are running the asylum" – about teaching digital technology in landscape architecture ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[112100] Dydaktyka
[412500] Oprogramowanie komputera
[110000] Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe dydaktyka, architektura krajobrazu, CAD, modelowanie, wizualizacja, LIM

didactics, landscape architecture, CAD, modelling, visualization, LIM
Abstrakt
Uruchamiając 21 lat temu kierunek architektura krajobrazu, stworzyliśmy nowatorski program nauczania informatyki, bazujący na integracji technologii cyfrowych z projektowaniem. Dzisiaj stoimy w przededniu ... więcej

By launching landscape architecture studies 21 years ago, an innovative IT curriculum has been proposed, based on the integration of digital technology with design. Today we are on the eve of the implementation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/