Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47353)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (21686)
    Materiały konferencyjne (22675)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bobek, Wojciech

Weteranizacja drzew cennych w Alei Waszyngtona w Krakowie jako metoda synergicznej ochrony wartości ekologicznych i kulturowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Veteranization of valuable trees in Waszngtona Avenue in Krakow as a method of ecological and cultural values synergistic protection
Tytuł źródła Forum architektury krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka
Redaktor źródła Ozimek, Agnieszka; Sykta, Izabela
Współtwórca źródła Środulska-Wielgus, Jadwiga [red. prow.]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 24-38
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 37-38
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-67188-03-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Weteranizacja drzew cennych w Alei Waszyngtona w Krakowie jako metoda synergicznej ochrony wartości ekologicznych i kulturowych = Veteranization of valuable trees in Waszngtona Avenue in Krakow as a method ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe weteranizacja drzew, sędziwe drzewa, bioróżnorodność, zabytki, aleje

tree veteranization, ancient trees, biodiversity, monuments, avenues

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/