Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49833)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22822)
    Materiały konferencyjne (22300)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Charciarek, Marcin

Dom polski betonowy. Tradycja i innowacja detalu architektonicznego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Contemporary polish concrete house. Tradition and innovation in architectural detail
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 49
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 205-223
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 223
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2021.13871
Opis bibliograficzny
Dom polski betonowy. Tradycja i innowacja detalu architektonicznego = Contemporary polish concrete house. Tradition and innovation in architectural detail / Marcin Charciarek // Teka Komisji Urbanistyki ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[640000] Architektura
Słowa kluczowe architektura betonowa, beton, detal, dom, idea, materia

concrete architecture, concrete, detail, house, idea, matter
Abstrakt
Artykuł omawia przykłady realizacji betonowych domów w Polsce po 2000 roku. Jest także prezentacją tezy, że po dziesięcioleciach odrzucenia betonu jako materiału, w którym można mieszkać, stał ... więcej

The article discusses examples of concrete houses made in Poland after 2000. The aim of the article is to present the thesis on the increasing importance of concrete for the creation of architecture of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Liczba arkuszy 1.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/