Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ozimek, Jan; Pielichowski, Krzysztof

Recent advances in polyurethane/POSS hybrids for biomedical applications

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 27, Iss. 1, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-31]
Liczba stron 31
Oznaczenia ref./art. 40
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 23-31
Bibliografia (liczba pozycji) 203
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Review Papers in Materials Chemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/molecules27010040
Opis bibliograficzny
Recent advances in polyurethane/POSS hybrids for biomedical applications / Jan Ozimek, Krzysztof Pielichowski // Molecules [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 27, Iss. 1, Spec. Iss., 31 s. : fot., ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [253900] Inżynieria chemiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe polyurethane, POSS, functionalization, hybrids, biomedical applications
Abstrakt
Advanced organic-inorganic materials-composites, nanocomposites, and hybrids with various compositions offer unique properties required for biomedical applications. One of the most promising inorganic ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/