Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49817)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22818)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Petelenz, Marcin

Plany zagospodarowania przestrzennego – szanse czy zagrożenia?

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Local spatial development plans – threats or opportunities?
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 49
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 163-170
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 170
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2021.138708
Opis bibliograficzny
Plany zagospodarowania przestrzennego – szanse czy zagrożenia? = Local spatial development plans – threats or opportunities? / Marcin Petelenz // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chaos przestrzenny, harmonizacja kolorystyczna, nadmiar terenów zabudowy

spatial chaos, colour harmonisation, excess of buildable land
Abstrakt
Dopatrywano się dotychczas przyczyn występowanie chaosu przestrzennego w stosowaniu decyzji WZiZT (Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu) przy wprowadzaniu nowej zabudowy oraz wskazywano powszechne ... więcej

Previously, the reasons behind spatial chaos were seen primarily as stemming from the use of planning permits in introducing new development, whereas spatial development plans were generally proposed as ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/