Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48904)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22329)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulig, Anna; Hryniewicz, Małgorzata

Muzeum w krakowskim spichlerzu. Problematyka adaptacji zabytku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Museum in a Cracow Granary: Adaptive reuse of a monument
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 58-71
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 69-70
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68GRANARY
Opis bibliograficzny
Muzeum w krakowskim spichlerzu. Problematyka adaptacji zabytku = Museum in a Cracow Granary: Adaptive reuse of a monument / Anna Kulig, Małgorzata Hryniewicz // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zabytek, adaptacja, konserwacja, spichlerz, autentyzm, muzeum

monument, adaptive reuse, conservation, granary, authenticity, museum
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę adaptacji zabytkowego spichlerza położonego w śródmieściu Krakowa. W obiekcie przeprowadzono w latach 2010–2013 generalny remont i rewaloryzację, dostosowując ... więcej

This paper discusses an adaptive reuse project of a historical granary located in Cracow’s city center. In the years 2010–2013, a general renovation and restoration of the building was performed, adapting ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/