Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49821)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22821)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1264)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sitarz, Mateusz; Castro-Gomes, João; Hager, Izabela

Strength and microstructure characteristics of blended fly ash and ground granulated blast furnace slag geopolymer mortars with Na and K silicate solution

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 1, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 211
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 10-12
Bibliografia (liczba pozycji) 35
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Research on Novel Sustainable Binders, Concretes and Composites
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15010211
Opis bibliograficzny
Strength and microstructure characteristics of blended fly ash and ground granulated blast furnace slag geopolymer mortars with Na and K silicate solution / Mateusz Sitarz, João Castro-Gomes, Izabela ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymer, sodium and potassium silicate solution, microstructure, sustainability
Abstrakt
Mineral geopolymer binders can be an attractive and more sustainable alternative to traditional Portland cement materials for special applications. In geopolymer technology the precursor is a source of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/