Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozień-Woźniak, Magdalena; Gierbienis, Marcin; Żuk, Paweł; Kusior, Mikołaj; Owczarek, Eliza; Faron, Aleksandra

Interwencja spowodowana pandemią jako możliwość budowy planu naprawczego dla otoczenia obiektu służby zdrowia w Wieliczce

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Intervention caused by a pandemic as an opportunity to develop a recovery plan for the environment of a health care facility in Wieliczka
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 49
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 225-236
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, rys.
Bibliografia (na str.) 236
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2021.138712
Opis bibliograficzny
Interwencja spowodowana pandemią jako możliwość budowy planu naprawczego dla otoczenia obiektu służby zdrowia w Wieliczce = Intervention caused by a pandemic as an opportunity to develop a recovery ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metoda, pandemia, projektowanie urbanistyczno-architektoniczne

method, pandemic, urban-architectural design
Abstrakt
Artykuł przedstawia działania związane z interwencją w strukturę miasta, wynikające z sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią. Jest to próba budowy planu naprawczego dla otoczenia przychodni ... więcej

The article presents measures related to intervention in the structure of the town, resulting from acrisis situation caused by a pandemic. This is an attempt to develop a recovery plan for the surroundings ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/