Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Myczkowski, Zbigniew; Siwek, Andrzej

Cultural park: between the pressure of globalism and the protection of local values, a case study

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Park kulturowy – między presją globalizmu a ochroną wartości lokalnych. Studium przypadku
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 129-136
Oznaczenie ilustracji fot., plany, tab.
Bibliografia (na str.) 135-136
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Uwagi Tyt. num.: XL lat SKZ
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.48234/WK68SPRESSURE
Opis bibliograficzny
Cultural park: between the pressure of globalism and the protection of local values, a case study = Park kulturowy – między presją globalizmu a ochroną wartości lokalnych. Studium przypadku / Zbigniew ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe landscape, monument protection, cultural park, globalism

krajobraz, ochrona zabytków, park kulturowy, globalizm
Abstrakt
The presented discussion concerns the cultural park as an autonomous form of monument protection. It is necessary to define the dependencies and differences between other forms of monument protection in ... więcej

Przedstawiona w artykule dyskusja dotyczy parku kulturowego jako autonomicznej formy ochrony zabytków. Konieczne jest zdefiniowanie zależności i różnic pomiędzy innymi formami ochrony zabytków w ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/