Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pasierb, Bernadetta

Badania metodą tomografii elektrooporowej 2/3D nad Jaskinią Jasną w Krakowie

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy 2/3D Electrical Resistivity Tomography Studies upon the Jaskinia Jasna Cave in Cracow
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Materiały 55. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa 14-17.10.2021
Redaktor źródła Urban, Jan
Współtwórca źródła Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika
Wydawnictwo według MEiN Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 70-71
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 71
ISBN 978-83-962910-0-4
Nazwa konferencji 55 Sympozjum Speleologiczne
Miejsce konferencji Bartkowa
Data konferencji 14-17.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania metodą tomografii elektrooporowej 2/3D nad Jaskinią Jasną w Krakowie = 2/3D Electrical Resistivity Tomography Studies upon the Jaskinia Jasna Cave in Cracow / Bernadetta Pasierb // W: Materiały ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[272200] Geologia strukturalna. Tektonika. Neotektonika
[275500] Geologia inżynierska
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe 2D/3D tomografia elektrooporowa, inwersja 3D, kras węglanowy, Jaskinia Jasna
Abstrakt
Tomografia elektrooporowa (ERT) jest jedną z najczęściej stosowanych metod geofizycznych wykorzystywanych m.in. w badaniach geologicznych, geoinżynierskich i geośrodowiskowych. Obecnie dane geofizyczne ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Projekt spoza indeksu BPP (Rozwój technik akwizycji, przetwarzania i analizy cyfrowych hydrodanych i geodanych. Zadanie: Wykorzystanie hydrodanych i geodanych w rozpoznawaniu podłoża etap III) DS-2021-Ś1
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/