Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48391)
    Książki (7385)
    Artykuły i czasopisma (22210)
    Materiały konferencyjne (22469)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Ziejewska, Celina; Marczyk, Joanna; Bazan, Patrycja; Hebda, Marek; Choińska, Marta; Lin, Wei-Ting

Fracture behavior of long fiber reinforced geopolymer composites at different operating temperatures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 2, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 482
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 45
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Geopolymers and Alkali-Activated Materials: Synthesis, Characterization, and Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15020482
Opis bibliograficzny
Fracture behavior of long fiber reinforced geopolymer composites at different operating temperatures / Kinga Korniejenko, Beata Figiela, Celina Ziejewska, Joanna Marczyk, Patrycja Bazan, Marek Hebda, Marta ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe geopolymer composite, fiber reinforcement, long fiber, aramid fiber, carbon fiber, glass fiber
Abstrakt
The aim of this article was to analyze the fracture behavior of geopolymer composites based on fly ash or metakaolin with fine aggregate and river sand, with three types of reinforcement: glass, carbon, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/