Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Długosz, Olga; Banach, Marcin

Flow synthesis of Ag3PO4/nAg nanoparticles and its photocatalytic and antimicrobial properties

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials Chemistry and Physics
Numeracja Vol. 278
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-10]
Liczba stron 10
Oznaczenia ref./art. 125586
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 9-10
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0254-0584
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.matchemphys.2021.125586
Opis bibliograficzny
Flow synthesis of Ag3PO4/nAg nanoparticles and its photocatalytic and antimicrobial properties / Olga Długosz, Marcin Banach // Materials Chemistry and Physics [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Ag3PO4/nAg, silver nanoparticles, photocatalytic properties, antimicrobial activity, continuous synthesis
Abstrakt
The multifunctional nAg-doped Ag3PO4 nanocomposites with a desirable content of silver nanoparticles 20–100 mg/g were synthesised in a flow microwave reactor. The surface and composition of Ag3PO4/nAg ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 4.094
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/