Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójcik, Dawid; Raszczuk, Krzysztof; Jasieńko, Jerzy; Kadłuczka, Andrzej

Theoretical analysis of static behavior of masonry pillars with geometric imperfections

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza teoretyczna pracy statycznej filarów murowych z imperfekcjami geometrycznymi
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 72-82
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 80-81
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Uwagi Tyt. num.: XL lat SKZ
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68SMASONRY
Opis bibliograficzny
Theoretical analysis of static behavior of masonry pillars with geometric imperfections = Analiza teoretyczna pracy statycznej filarów murowych z imperfekcjami geometrycznymi / Dawid Wójcik, Krzysztof ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe masonry pillars, geometric imperfections, numerical analysis, static behaviour, historical structures

filary murowe, imperfekcje geometryczne, analiza numeryczna, praca statyczna, konstrukcje historyczne
Abstrakt
The paper discusses issues related to the static behavior of masonry pillars with geometric imperfections on the basis of numerical analyses, which were carried out. The main types of deformation and damage ... więcej

W artykule, na podstawie przeprowadzonych analiz numerycznych, omówiono zagadnienia związane z pracą statyczną filarów murowych z imperfekcjami geometrycznymi. Opisano uszkodzenia filarów oraz podstawowe ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/