Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48391)
    Książki (7385)
    Artykuły i czasopisma (22210)
    Materiały konferencyjne (22469)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dworakowska, Sylwia; Cornille, Adrien; Bogdal, Dariusz; Boutevin, Bernard; Caillol, Sylvain

Thiol-ene coupling of high oleic sunflower oil towards application in the modification of flexible polyurethane foams

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 2
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 628
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 44
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15020628
Opis bibliograficzny
Thiol-ene coupling of high oleic sunflower oil towards application in the modification of flexible polyurethane foams / Sylwia Dworakowska, Adrien Cornille, Dariusz Bogdal, Bernard Boutevin, Sylvain Caillol ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bio-based polymers, polyurethanes, flexible foam, vegetable oil, thiol-ene coupling
Abstrakt
High oleic sunflower oil-based polyol was obtained by thiol-ene coupling and applied in the preparation of flexible polyurethane foams. The photochemically initiated thiol-ene click reaction was carried ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/