Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47806)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21973)
    Materiały konferencyjne (22624)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kogut, Janusz; Kościuk, Jacek; Kubicka, Anna

Interpretation of traces of hypothetical quincha walls in Samaipata

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Interpretacja śladów hipotetycznych ścian quincha w Samaipata
Seria/Czasopismo Architectus
Numeracja Nr 2 (62)
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 67-77
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 76
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2084-5227
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37190/arc200209
Opis bibliograficzny
Interpretation of traces of hypothetical quincha walls in Samaipata = Interpretacja śladów hipotetycznych ścian quincha w Samaipata / Janusz Kogut, Jacek Kościuk, Anna Kubicka // Architectus [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Fuerte de Samaipata, Bolivia, rock art, quincha walls, numerical modeling

Fuerte de Samaipata, Boliwia, sztuka naskalna, ścianki quincha, modelowanie numeryczne
Abstrakt
El Fuerte de Samaipata, commonly known as Samaipata, is an archaeological site in Bolivia. It was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1998. The most characteristic feature of the site is a natural ... więcej

El Fuerte de Samaipata jest stanowiskiem archeologicznym w Boliwii wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1998 r. Najbardziej charakterystyczną cechą tego miejsca jest naturalna skała, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt 2014/15/B/HS2/01108 (Badania architektoniczne i kompleksowa dokumentacja stanowiska Samaipata (Fuerte de Samaipata/Boliwia) z Listy Światowego Dziedzictwa)
Projekt spoza indeksu BPP The Ministry of Culture and Tourism of Bolivia kindly granted all necessary permits (UDAM No. 014/2016; UDAM No. 060/2017)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/