Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węc, Klaudia

Pomiędzy czasem logicznym a czasem symbolicznym podmiotowego poczucia wolności : topologiczny wymiar historii myśli pedagogicznej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Dziedzictwo pedagogiczne dla przyszłości : debata wokół "Oddechu myśli" Bogdana Nawroczyńskiego
Redaktor źródła Babicka-Wirkus, Anna; Jaworska-Witkowska, Monika; Kubinowski, Dariusz
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 213-233
Bibliografia (na str.) 232-233
ISBN 978-83-8095-996-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Pomiędzy czasem logicznym a czasem symbolicznym podmiotowego poczucia wolności : topologiczny wymiar historii myśli pedagogicznej / Klaudia Węc // W: Dziedzictwo pedagogiczne dla przyszłości : debata ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pedagogika, psychoanaliza lacanowska, Bogdan Nawroczyński
Abstrakt
Świat rozpościerający się przed czytelnikami "Oddechu myśli" Bogdana Nawroczyńskiego od pierwszych słów chwyta ich w pułapkę ukrytych sensów i zniuansowanych (nie)sensów opowieści o historii ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina pedagogika
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/