Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna; Tracz, Tomasz; Kočí, Václav; Fiala, Lukáš

Equivalent thermal diffusivity of natural and recycled aggregate concrete at temperature up to 350 ⁰C

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła fib International Conference on Concrete Sustainability
Redaktor źródła Sojková, Kateřina; Hájek, Petr; Fiala, Ctislav
Miejsce wydania Prague
Wydawca Czech Technical University in Prague
Wydawnictwo według MEiN České Vysoké Učení Technické v Praze
Data wydania 2022
Język angielski
Seria/Czasopismo Acta Polytechnica CTU Proceedings
Numer w serii 33
ISSN serii 2336-5382
Typ nośnika online
Zakres stron 207-211
Oznaczenia ref./art. 27
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 211
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-80-01-06964-6
Nazwa konferencji The fib International Conference on Concrete Sustainability
Miejsce konferencji Prague, Czech Republic
Data konferencji 08-10.09.2021
DOI 10.14311/APP.2022.33.0207
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Equivalent thermal diffusivity of natural and recycled aggregate concrete at temperature up to 350 ⁰C / Izabela Hager, Katarzyna Mróz, Tomasz Tracz, Václav Kočí, Lukáš Fiala // W: fib International ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fire, recycled concrete aggregates, temperature, thermal diffusion
Abstrakt
The paper presents the evolution of equivalent thermal diffusivity with temperature of concretes with natural coarse aggregates and recycled concrete aggregates. Thermal diffusivity was evaluated based ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 5
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/