Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stręk, Anna M.; Dudzik, Marek; Machniewicz, Tomasz

Specifications for modelling of the phenomenon of compression of closed-cell aluminium foams with neural networks

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 3, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-43]
Liczba stron 43
Oznaczenia ref./art. 1262
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 40-43
Bibliografia (liczba pozycji) 95
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Computational and Experimental Mechanics of Engineering Materials and Structures
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15031262
Opis bibliograficzny
Specifications for modelling of the phenomenon of compression of closed-cell aluminium foams with neural networks / Anna M. Stręk, Marek Dudzik, Tomasz Machniewicz // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe artificial neural network design, two-layered feedforward network, compressive behaviour, aluminium foam
Abstrakt
The article presents a novel application of the most up-to-date computational approach, i.e., artificial intelligence, to the problem of the compression of closed-cell aluminium. The objective of the research ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/