Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21805)
    Materiały konferencyjne (22598)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga ; Kejzlar, Pavel ; Louda, Petr

The influence of the material structure on the mechanical properties of geopolymer composites reinforced with short fibers obtained with additive technologies

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 23, Iss. 4
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-29]
Liczba stron 29
Oznaczenia ref./art. 2023
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 26-29
Bibliografia (liczba pozycji) 79
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1422-0067
Uwagi Topical Collection: Feature Papers in Materials Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ijms23042023
Opis bibliograficzny
The influence of the material structure on the mechanical properties of geopolymer composites reinforced with short fibers obtained with additive technologies / Kinga Korniejenko, Pavel Kejzlar, Petr Louda ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe geopolymer composite, flax fiber, carbon fiber, 3D printable geopolymer
Abstrakt
Additive manufacturing technologies have a lot of potential advantages for construction application, including increasing geometrical construction flexibility, reducing labor costs, and improving efficiency ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Polish National Science Centre research project no. DEC2019/03/X/ST5/00618
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/