Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48111)
    Książki (7380)
    Artykuły i czasopisma (22107)
    Materiały konferencyjne (22563)
    Rozprawy doktorskie (1218)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wenzel, Kevin M.; Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton; Buckermann, Wilhelm A.

Glass beads for road markings: surface damage and retroreflection decay study

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Applied Sciences
Numeracja Vol. 12, Iss. 4, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-21]
Liczba stron 21
Oznaczenia ref./art. 2258
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 19-21
Bibliografia (liczba pozycji) 75
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2076-3417
Uwagi Special Issue: Road Materials and Sustainable Pavement Design
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/app12042258
Opis bibliograficzny
Glass beads for road markings: surface damage and retroreflection decay study / Kevin M. Wenzel, Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich, Wilhelm A. Buckermann // Applied Sciences [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe road safety, visibility, service life, abrasion resistance, sustainability
Abstrakt
Road markings must be reflectorised with glass beads to be visible to drivers at night, retro-reflecting light from vehicle’s headlights, which is critical for road safety. Four commonly used types of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.838
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/