Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew

Badania nad oceną jakości i własnościami użytkowymi fosforanów paszowych

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Tytuł równoległy Investigations of quality assessment and functional properties of feed phosphates
Seria/Czasopismo Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Data wydania 1998
Język polski
Numeracja Nr 792
Zakres stron 354-363
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 362-363
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0324-8445
Uwagi
Tyt. numeru: Chemia : związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie : referaty i komunikaty na XVII Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1998 = Chemistry : the phosphorus compounds in the chemistry, ... więcej
Nazwa konferencji Chemia. Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie: XVII Konferencja Naukowa
Chemistry. The phosphorus compounds in the chemistry, agriculture and medicine: XVIIth Symposium
Miejsce konferencji Wrocław
Data konferencji [10-11].09.1998
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania nad oceną jakości i własnościami użytkowymi fosforanów paszowych = Investigations of quality assessment and functional properties of feed phosphates / Zygmunt Kowalski, Zbigniew Wzorek // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe produkcja pasz, związki chemiczne, wyniki badań

animal feed production, chemical compounds, research results
Abstrakt
Przedstawiono sytuację w zakresie produkcji paszowych fosforanów wapnia na świecie. Omówiono podstawowe gatunki produkowanych fosforanów paszowych, ich jakość i własności użytkowe, a zwłaszcza ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/