Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kijkowska, Regina; LeGeros, Racquel Z.; Zuber, Jadwiga; Wzorek, Zbigniew; Cholewka, Elżbieta; Kowalska, Barbara

Rozkład termiczny syntetycznych (chloro-, fluoro-, hydroxy-) apatytów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Thermal decomposition of synthetic (chlor-, fluor-, hydroxy-) apatites
Seria/Czasopismo Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Numeracja Nr 888
Data wydania 2001
Język polski
Zakres stron 52-60
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 60
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0324-8445
Uwagi Tyt. numeru: Chemia. Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Rozkład termiczny syntetycznych (chloro-, fluoro-, hydroxy-) apatytów / Regina Kijkowska, Racquel Z. LeGeros, Jadwiga Zuber, Zbigniew Wzorek, Elżbieta Cholewka, Barbara Kowalska // Prace Naukowe Akademii ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe medycyna, chemia, wyroby ceramiczne

medicine, chemistry, ceramic products
Abstrakt
Otrzymano chloroapatyt, (CIA), fluoroapatyt, (FA) i hydroksyapatyt, (HA) strącając je z wrzących roztworów wodnych przy pH 7. Do identyfikacji faz stałych zastosowano metodę proszkową dyfrakcji ... więcej

Chlorapatite, (CIA), fluorapatite, (FA), and hydroxyapatite , (HA), were precipitated from boiling aqueous solutions at pH 7. X-ray diffraction, (XRD), and IR- spectroscopy were used to identify the solids. ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/