Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Kulczycka, Joanna

Environmentally safe production system on the example of chromium compound

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Environmental engineering studies : Polish research on the way to the EU : [proceedings of the First Congress of Environmental Protection Engineering in Poland, held September 23-25, 2002, in Lublin, Poland]
Redaktor źródła Pawłowski, Lucjan; Dudzinska, Marzenna R.; Pawłowski, Artur
Miejsce wydania Boston
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2003
Język angielski
Zakres stron 323-338
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 335-338
Bibliografia (liczba pozycji) 63
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-4419-8949-9 (eBook)
978-1-4613-4732-3 (print)
Uwagi DOI: 10.1007/978-1-4419-8949-9 (całość)
Nazwa konferencji First Congress of Environmental Protection Engineering in Poland
Miejsce konferencji Lublin, Poland
Data konferencji 23-25.09.2002
DOI 10.1007/978-1-4419-8949-9_31
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Environmentally safe production system on the example of chromium compound / Zygmunt Kowalski, Zbigniew Wzorek, Joanna Kulczycka // W: Environmental engineering studies : Polish research on the way to ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe environment, modeling, chromium compounds, chromic waste
Abstrakt
This article presents a chromium compound production model which shows the possibility of utilizing all chromium containing liquid and solid waste produced in Poland, thus practically eliminating hazard ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/