Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwiecień, Konrad; Kwiecień, Arkadiusz; Stryszewska, Teresa; Szumera, Magdalena

Durability of polyurethane matrix in composite strengthening for masonry

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composite Materials IV : selected peer-reviewed full text papers from the 7th International Conference on Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composite Materials (MuRiCo 7), November 24-26, 2021, online
Redaktor źródła Castellazzi, Giovanni; Gentilini, Cristina; Di Tommaso, Angelo
Miejsce wydania Baech, Switzerland
Wydawca Trans Tech Publications Ltd.
Wydawnictwo według MEiN Trans Tech Publications
Data wydania 2022
Język angielski
Seria/Czasopismo Key Engineering Materials
Numer w serii 916
ISSN serii 1662-9795
Typ nośnika online
Zakres stron 3-10
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 9-10
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-0364-1049-4 (eBook)
978-3-0364-0049-5 (softcover)
Nazwa konferencji 7th International Conference on Mechanics of Masonry Structures Strengthened With Composite Materials (MuRiCo 7)
Miejsce konferencji Bologna (konferencja online)
Data konferencji 24-26.11.2021
DOI 10.4028/p-750517
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Durability of polyurethane matrix in composite strengthening for masonry / Kwiecień Konrad, Kwiecień Arkadiusz, Stryszewska Teresa, Szumera Magdalena // W: Mechanics of Masonry Structures Strengthened ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe durability, polyurethane, composite matrix, masonry strengthening
Abstrakt
Earthquakes are highly dangerous for all masonry structures, as they force high deformations that brittle building materials cannot withstand. The solution to such problems may be the use of flexible polyurethane-based ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/