Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Koroński, Jan

Irena Łojczyk-Królikiewicz (1922-2019) in the context of Jacek Szarski's (1921-1980) Cracow School of Differential Inequalities

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Current research in mathematical and computer sciences III
Redaktor źródła Lecko, Adam; Thomas, Derek K.
Miejsce wydania Olsztyn
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 21-32
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 32
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-8100-332-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Irena Łojczyk-Królikiewicz (1922-2019) in the context of Jacek Szarski's (1921-1980) Cracow School of Differential Inequalities / Jan Koroński // W: Current research in mathematical and computer sciences ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [230000] Matematyka
[230200] Historia matematyki
[233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
Słowa kluczowe biography, bibliography, Irena Łojczyk-Królikiewicz, differential equations, differential inequalities
Abstrakt The present chapter contains a biography of Irena Łojczyk-Królikiewicz (1922-2019) and the most important information on her original scientific results. A bibliography of Irena Łojczyk-Królikiewicz is also given.

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina matematyka
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/