Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stachura, Ewa

Innowacje technologiczne a edukacja architektoniczna

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Technological innovations in the aspect of architectural education
Tytuł źródła Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych. T. 2
Redaktor źródła Olbrych, Barbara; Ziółkowski, Adam
Miejsce wydania Radom
Wydawca Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Wydawnictwo według MEiN Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 316-329
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 327-328
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-62491-66-7 (T. 2)
978-83-62491-67-4 (T. 1 + T. 2)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Innowacje technologiczne a edukacja architektoniczna / Ewa Stachura // W: Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych. T. 2 / red. nauk. Barbara ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, edukacja architektoniczna, procesy informatyzacji i cyfryzacji
Abstrakt
Czynniki środowiskowe, społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe zawsze miały głęboki wpływ na proces projektowania i realizację inwestycji. Nowy kontekst praktyki architektonicznej związany ... więcej

The new context of architectural practice is related to the development of technology and cultural changes taking place on a global scale. Environmental, social, political, economic, and cultural factors ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/