Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Kozub, Barbara; Azzopardi, Brian; Łach, Michał

Environmental degradation of foamed geopolymers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Continuum Mechanics and Thermodynamics
Numeracja Article in press
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron [15]
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Bibliografia (liczba pozycji) 47
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1432-0959
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1007/s00161-022-01102-x
Opis bibliograficzny
Environmental degradation of foamed geopolymers / Kinga Korniejenko, Beata Figiela, Barbara Kozub, Brian Azzopardi, Michał Łach // Continuum Mechanics and Thermodynamics [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe foamed geopolymer, geopolymer composite, water absorption, mechanical properties, fiber reinforcement
Abstrakt
Modern materials used in civil engineering should fulfill the numerous of requirements connected building standards, but not only. They should also be ecological and durable. Geopolymers are characterized ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.822
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/